Maja renoveerimine on kõigi teiste remonditööde kõrval ühe korraliku lõpubossi moodi ettevõtmine. Sellele tuleb läheneda strateegiliselt, sest maja renoveerimine vundamendist katuseviiluni võtab aega ja töö tulemus peab kestma vähemalt majaperemehe eluaja.

Maja renoveerimine

Vana maja renoveerimine – millest alustada?

Kui ees ootab maja renoveerimine, siis millest alustada? Sest töid ootab ees palju, on suuri ja väikeseid, lihtsaid ja keerulisi. Et need kõik saaks tehtud õigesti, tuleb alustada maja ehitusprojektiga tutvumisest. 

Ehitusprojekt näitab kätte maja konstruktsiooni eripärad ja selle järgi saab hakata joonistama konkreetsemaid renoveerimisplaane. Projekt on eriti tähtis siis, kui plaanis on ka maja planeeringu muutmine. 

Kui hoone ehitusprojekti pole alles vana peremehe paberite hulgas ega tulnud kaasa maja ostuga, tasub selle leidmiseks pöörduda arhiivi. Sest kui tegu pole just sajanditaguse taluhäärberiga kusagil Mulgimaal, on konkreetse maja projekt või tüüpprojekt seal olemas.

Sest taluhooneid ehitasid vanasti reeglina ehitusmeistrid tellija soovide ning oma kogemuste järgi ilma projektita. Linnamajadel olid aga (tüüp)projektid olemas.

Säilitada, uuendada või välja vahetada?

Iga vana maja on seest ning väljast oma ajastu ehitusmoe dokument. Maja renoveerimine võiks sellest ka lähtuda. Kindlasti tasub enne tööle asumist üle kontrollida, kas maja asub miljööalal või on selles muud ainulaadset, mis peaks säilima. Nõu oskavad siinkohal anda Säästva Renoveerimise Infokeskuse spetsialistid.

Kui on plaanis renoveerida näiteks 1950ndate keskel valminud kõrge viilkatuse ja krohvi- või silikaatviimistlusega puitelamut, ei tasuks peale vana voodriviimistluse eemaldamist ja soojustuse lisamist uueks voodriks valida puitlaudist (rääkimata selle plastimitatsioonist), vaid – kui silikaatvoodri taastamine tundub ebamõistlik – lasta maja üle krohvida.

Renoveerimine on ajaloo väärtustamine

Ka iga vana maja interjööris on ka palju vanu asju, oma ajastu märke. Need on näiteks kahhelahjud, jääklaasiga siseuksed, vanakooli elektrilülitid, puuküttega pliit köögis. Aga ka mõned mööblitükid nagu vineer- ja sõrestistikseintega riidekapid.

Kui euroremontide ajastul kuulusid need väljavahetamisele, mistõttu lendasid sellised asjad pikema jututa prügihunnikusse, siis tänapäeval on reeglina kombeks nende restaureerimine ja edasi kasutamine.

Pealegi valmivad kõige paremad praekartulid alat puuküttega pliidil, kontrollitud. Ja vintage välimusega tänapäevaseid  lüliteid ning pistikuid saab samuti internetist tellida.

Kivimajadest ja puitmajadest

Kui renoveeritav maja on ehitatud enne aastat 1960, on see tõenäoliselt puitmaja.  Silikaattellistest- või plokkidest ehitamine läks massidesse alles peale seda, põhjuseks tellisetoodangu kasv ja muutuv mood. 

Ja kui peremees ehitas toona siiski puitmaja, siis vähemalt välisvoodri ladus ta ikka silikaattellistest või krohvis maja üle. Nii mõnigi äärelinnaeramu on tõenäoliselt tegelikult puitmaja.

Lihtsalt puit on ehitusmaterjalina linna-eestlasele ajalooliselt seostunud alati kas maaeluga, millest prooviti end distantseerida, või lihtsalt vaesusega, mida prooviti algul krohvi ja siis silikaadi alla peita.

Maja materjal ja vanus määravad pakilised tööd

Millisest tööst peaks algama vana maja renoveerimine, see sõltub maja vanusest ning ehitusmaterjalist. 1950ndate keskpaiga puitmaja annab järgi hoopis mujalt kui 1990ndate kivimaja. 

Vana puitmaja puhul on pakilised tööd mädanenud kohtadega, vana kivimaja renoveerimine võib kohe alata välisseina soojustamisest. Kuid ühtemoodi vältimatud on vanadel majadel tööd kommunikatsioonidega – elektrikaablid ja veetorud tuleb alati välja vahetada. 

Sõltumata ehitusmaterjalidest asub paarkümmend aastat vana maja asub renoveerimise mõttes kaasaja piiri peal. Selle renoveerimine on kõige lihtsam, kuna maja ei paku peale viimistluse eemaldamist üllatusi ja kõik kasutatud ehitusmaterjalid on oma olemusel juba kaasaegsed. 

Maja renoveerimine alaku kevadel

“Sa teed katusekambris remonti/nägemata, et vundament on mäda,” laulis Villu Tamme ühel J.M.K.E. albumil. Kuigi see laul rääkis maailma parandamisest ja ökokatastroofist, kehtivad need read ka siis, kui ees ootab maja renoveerimine.

Maja välitööd tasub planeerida ajavahemikku aprilli algusest septembri lõpuni, sest siis on nende tegemiseks kõige sobivam ilm. Selle ajaga on vaja ära teha:

  • Vundamendi paikamine

Vundament on maja alus ja kui see hakkab kuskilt ära vajuma, kisub kogu maja kiiva. Kui tegu on silikaattellistest (voodriga) majaga, paljastab vajumiskoha piki tellisevuuke jooksev pragu.

Millise tehnoloogiaga vundamendi vajumine lõpetada, see on valiku küsimus. Üks võimalus on kasutada mikrovaiu, teine võimalus on kasutada pinnasetäite segusid. Kui on tarvis vajumine peatada, eelistatakse üldiselt mikrovaiu, kui on tarvis ära vajunud vundamendiosa üles tõsta, kasutatakse pinnasetäite segusid. 

  • Mädanenud seinapalkide vahetus

Kui laudise või krohvi eemaldamise järel vaatavad vastu mädanenud seinapalgid, tuleb need kindlasti enne järgmisi tööetappe ära vahetada. Muidu mädanevad need uue seinakatte all rahulikult edasi.

Seda, kas vahetada välja palk täispikkuses või ainult osaliselt ja kuidas seda täpselt teha, seda otsustab juba restauraatori kogenud pilk. 

  • Maja soojustamine

Kui vundamendi ja seinaga on kõik korras, võib alata maja soojustamine vundamendist katuseservani. Selleks kaetakse maja uue soojusisolatsioonimaterjali kihiga, mille peale pannakse hiljem kas uus laudis või krohv.

Kui tegemist on vanakooli sõrestikmajaga, kus seinte täitematerjal on saepuru, mis on ajaga ära vajunud, tasub soojakaokohtade vältimiseks lasta ära täita ka ajaga seinte sisse tekkinud tühi ruum. 

  • Pehkinud kandetalade vahetus

Kui järg jõuab katusetöödeni, selgub sarikate ja aampalkide-laetalade seisukord. Siingi võib pika aja jooksul kusagilt pisitasa sisse sadanud vihm olla teinud korraliku hävitustöö. 

Kuna sarikad peavad kandma kogu katuse ning aampalgid teise korruse raskust, tuleb need välja vahetada maja kandvate seinte vahel täies ulatuses. 

  • Katuse vahetus

Kui vajunud vundament on aetud sirgu, seintest mädanenud palgid välja vahetatud ja teise korruse lae ning maja katusekonstruktsioonide aamide ja sarikatega ka kõik hästi, võib majale panna peale uue katuse.

Kas kasutada viilkatusel plekki või laduda see kividest, sõltub juba peremehe rahakotist. Lamekatuse katmine käib reeglina bituumenist rullmaterjalidega. Ja kui on väga tarvis, leidub Eestis ka roo- ja laastukatuste meistreid. 

Sisetööd võivad võtta aega

Kui maja renoveerimine jõuab sisetöödeni, võib vabamalt hingata. Enam ei pea kella ega taevast vaatama. Erinevalt välitööde komplektist pole vaja kõiki sisetöid korraga ära teha. 

Kui plaanis pole maja planeeringu muutmine, vaid tubade ükshaaval uutmine, võib sisetööd ning nende kulud jagada rahulikult mitme aasta peale ära. 

Sisetööde järjekord on nagu korteri renoveerimisel. Kindlasti tuleb enne tubade sanitaar-või kapitaalremontide kallale asumist ära teha elektri- ja torutööd, uuendada kommunikatsioonid kaasaja nõuetele vastavateks. Alles siis võib mõelda tapeetide, liistude ja muu taolise peale.

Milliseks kujuneb maja renoveerimise hind?

Maja renoveerimise hind kujuneb esmapilgul tõenäoliselt küllaltki kopsakaks. Kuid kui arvestada, et maja renoveerimine lisab majale eluiga vähemalt viiskümmend aastat, on see väljaminek põlvkondadeülene investeering. 

Maja renoveerimise hinna määravad vältimatute renoveerimistööde hulk, nende keerukus ja kestvus. Vältimatud on need tööd, mille tegemata jätmine kiirendab maja lõplikku amortiseerumist. Need on vundamendi- seinte/talade- ja katusetööd. 

Kui vana puitmaja laudise või krohvi alt vaatavad vastu ilusad kuivad seinapalgid, kujuneb maja renoveerimise hind nende vahetamise võrra väiksemaks. Kui sarikad pole mädanenud, on katusetööd kohe hea jupi võrra odavamad.

Milliseks kujuneb maja renoveerimise hind, see selgub alati tööde käigus. Kuid reeglina kujunevad suured ehitustööd alati oodatust kallimaks.

Maja renoveerimise kalkulatsioon on alati tugevusvaruga

Kuna maja renoveerimise kalkulatsioon koostatakse välise vaatluse tulemuste järgi, pole võimalik hinnata nende tööde hulka ega mahtu, mis jäävad silmale märkamatuks kuni renoveerimise lammutusfaasi alguseni

Sellepärast pole maja renoveerimise kalkulatsioon kunagi lõplik tõde. Lõplik tõde maja seisukorra kohta peitub seinte sees ja katuse all ning selgub töö käigus.

Sellepärast on maja renoveerimise kalkulatsioon alati pool tõde, sisaldades silmaga nähtavate majaosade renoveerimise hindu. 

Kuidas kujuneb maja renoveerimise ruutmeetri hind?

Nagu iga remonditöö ruutmeetri hind, kujuneb ka maja renoveerimise ruutmeetri hind vana hea valemi järgi: meistri töötunni tasu pluss materjalide maksumus pluss töö keerukus. 

Samas ei saa vaadata ühte maja nagu korterit ega arvutada ruutmeetri hinda selle järgi, et kui maja on kaks korda keskmisest korterist suurem, maksab maja renoveerimine kahe korteri renoveerimise hinna.

Ei, sest nagu selgitas ka käesolev blogipostitus, koosneb maja renoveerimine ka seina- ja katusetöödest, mida korteri renoveerimisel ei tehta. 

Ja kuna need on need kõige suuremad ja tihti ka esialgu määramatu mahuga, võib maja renoveerimiseks kulunud raha jagatuna maja ruutmeetrite arvuga kujuneda päris suureks. Aga renoveerimine tähendab, et vähemalt järgmised pool sajandit on maja tervis korras.

Kui mõtteis mõlgub mõne vana maja renoveerimine, võta meiega ühendust. Vaatame maja koos üle, paneme plaanid paika, arvutame välja töö esialgse maksumuse ja hakkame otsast pihta.