Miks lõime kvaliteedijuhendi?

Remonditööde kõige väljapaistvam osa on kahtlemata viimistlustööd. Samuti esineb kõige rohkem vaidlusi ja eriarvamusi kliendi ja remonditööde teostaja vahel just viimistlustööde ja selle kvaliteedi osas.

Remondifirma.ee remondib aastal 2023 suurusjärk 70 vannituba ja teostame ca 30 korteris kapitaalremondi. Lisaks lugematu arv väiksemaid remondi -ja parandustöid nii kodudes kui ärihoonetes.

Pingutame igapäevaselt selle nimel, et tööde kvaliteet oleks kliendi ootuseid ületav. Vahel harva aga siiski, läheb midagi ka nässu ja tekib probleem viimistluse kvaliteediga. See on tõstatanud küsimuse, et kuidas seda üheselt hinnata?

Kaspar Aruvee
Rene Smirnov

Meie kvaliteet

Meie enda meistrid ja objektijuhid teavad läbi koolituste suurepäraselt, milline on see meie kvaliteet, remondifima.ee standart, mida püüame alati saavutada. Aga kõik meie kliendid ei pruugi seda teada, millist käekirja me enda meistritelt nõuame!

Samuti on ootused kvaliteedile ja arusaam kvaliteedist inimestel väga erinev. Ning kõigele selle tipuks… remonditööde valdkonnas puuduvad konkreetsed kohustuslikud standardid viimistlustööde kvaliteedi osas.

Nii võivadki tekkida asjatud vaidlused kvaliteedi hindamise üle. Vaidlus tähendab aga asjatut aja ja närvikulu, mida üritame alati vältida.

Kättesaadav kõigile!

Selleks et kõik mõistaksid ühiselt, milline on kvaliteetne siseviimistlus ja kuidas seda hinnata, koostasime koostöös Ehituskaitse Büroo ekspertidega vastava juhendi.

Remondifirma.ee valmis remonditööde hindamise juhend on nüüdsest kõigile tasuta kättesaadav! Tegime juhendi avalikult kättesaadavaks soovist anda enda poolne panus remondi -ja viimistlustööde kvaliteedi parandamisesse turul.

Rait Raudsoo
Kaido Pirnpuu

Kvaliteedijuhendi kasu ja kasutamine

Juhendit võivad ühtemoodi vabalt kasutada nii meie konkurendid remondimehed enda töö kvaliteedi kontrolliks kui inimesed, kellede kodudes juba remont käib, aga kvaliteedi hindamise osas teadmised puuduvad. Juhendis on lihtsas keeles kirjas, kuidas ühte või teist töö etappi hinnata ja milliseid tolerantse võib aktsepteerida.

Eraisikust töö tellijale kes ei ole meie klient, soovitame antud juhendit kasutada lisaks hindamise alusena ka lepingu lisana. Esiteks on leping töö teostajaga elementaarne. Teiseks võib eraisiku ja töö teostaja vahel sõlmitavasse lepingusse panna sisse punkti, kus tööde kvaliteeti hinnatakse antud juhendi järgi.

See aitab näiteks eristada vähempakkumisi korraldavast veebikeskkonnast leitud kõige odavamat hinda pakkunute hulgast päriselt tööd oskavad meistrid. Kui ei olda nõus juhendist toodut järgima, siis on risk ebakvaliteetse tulemuse realiseerumiseks väga kõrge.

Oleme ka tänulikud igasuguse konstruktiivse tagasiside ja küsimuste eest, millised palume edastada meie üldmeilile info@remondifirma.ee