Kui Gert ehitussektorisse sisenes, oli seal parajasti käsil Tallinna Lennujaama laiendamine. Tööd otsinud algaja noormees võeti kõigepealt objektile abitööliseks.

Tuli hommikul kohale, tõmbas tunked selga ja tegi mida vaja. Hakkas meeldima.

“Pisiku sain külge,” ütleb ta ise selle aja kohta.

“Siis tuli suur majanduskriis ja tööd polnud võtta,” meenutab Gert asjaolusid, mis viisid ta omandama Tallinna Ehituskooli puusepa kutset.

Kui kooliga ühel pool, sai Gert aga kutse kaitseväeteenistusse.

Läks kohale, teenis oma aja ära ning põrutas järgmiseks seitsmeks aastaks Rootsi ehitama.

“Aga koduigatsus tuli peale. Käisin siin Remondifirmas jutul, et tulen üldehitajaks. Siis sain aga teise tööpakkumise teisest kohast – hakata objektijuhiks,”

meenutab ta oma esimest katset tulla tööle Remondifirmasse.

“Meil oli tol hetkel ehitajaid vaja. Laienesime parajasti.

Gert kandideeris klausliga, et kui meil on vaja juurde objektijuhti, võtame temaga kohe ühendust,” selgitab Remondifirma tegevjuht Kaspar Aruvee vahele.

“Ja siis Kaspar helistas, et kuule – nüüd on meil sind küll objektijuhiks vaja,” võtab Gert kokku loo, kuidas temast sai Remondifirma objektijuht.